Generalforsamling

Så er tiden inde til at afholde vores årlige generalforsamling i forbindelse med hyggeaften.

Lørdag. D. 22/4 2018 kl. 12.00
Wellings Landsbymuseum
Mejlbyvej 10
6660 Lintrup

 

Generalforsamlings OPRÅB..!!

Så er det tid til at afholde vores årlige generalforsamling.
Det er slet ikke så farligt at være med til som det lyder. En generalforsamling er jeres mulighed for at være med til at bestemme i klubben og vælge hvem i vil have ind/ud af bestyrelsen, da de 5 medlemmer i bestyrelsen skiftevis er på valg hvert år.

VIGTIGT.!

For at i kan sætte jeres præg i fremtiden på vores allesammens klub, er folk nødt til at deltage. Kom med alle jeres input og feedback på mødet, så klubben kan fortsætte efter jeres ånd og interesse.
At have en klub kræver først og fremmest at der er medlemmer. Derefter kræver det, at medlemmerne deltager aktivt og hjælper med til at gøre hyggedage, endags træf og ikke mindst WEEKENDTRÆFFET, som er Danmarks ENESTE Opel weekendtræf, til noget helt specielt og unikt.

I år afholder vi generalforsamling d. 21. april kl. 13.00 på Wellings Landsbymuseum, Mejlbyvej 10, 6660 Lintrup.
Vi mødes kl. 12, så vi lige kan nå at snakke og hygge lidt, inden at generalforsamlingen startes.

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og skriftfører.
2. Formandens beretning.
3. Kasserens beretning.
4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest den 15-4-2019)
5. Valg af bestyrelse.
På valg er:
Peter Thomsen (Modtager Genvalg)
Mette Henriksen (Modtager Ikke Genvalg)
Søren Højrup (Modtager Genvalg)
6. Valg af suppleant.
Ole O. Sørensen (Ønsker Genvalg)
Heidi Lunderskov (Ønsker Genvalg)
Bjarne Madsen (Ønsker Ikke Genvalg)
7. Valg af revisor + revisor suppleant.
Revisor: Sanne Dideriksen (Ønsker Genvalg)
Revisor Suppleant: Tina Højrup (Ønsker Genvalg)
8. EVT.

Alle medlemmer af OTK har stemmeret

HUSK medlemskab for 2018 (250 kr. pr. person / 400 kr. pr. husstand) skal betales senest til generalforsamling.

OTK vil være vært for kaffe, te og kage

Lukket for kommentarer.