Hyggedag/Generalforsamling d. 29/4-17

Hyggedag og Generalforsamling

7 personer mødte op til vores hyggedag, hvoraf de 6 blev til generalforsamlingen.

Det er virkelig trist, at arrangere noget, hvor der ingen fremmøde er. Dette betød at generalforsamlingen IKKE kunne gennemføres 100% og vi blev derfor enige om, at afholde et møde for klubbens medlemmer og andre interesserede. Det vil blive efter endagstræffet ved Tegllund i Vejen d. 27. Maj. Det eneste punkt på dagsordenen er klubbens fremtid.

Da der ikke længere er den store interesse/opbakning fra klubbens medlemmer, har vi valgt at annullere vores weekendtræf på ubestemt tid. Det vil betyde, at OTK fremover, som det ser ud nu, kun vil afholde 2 endagstræf (Tegllund i Vejen og Hjordkær Skole). Dette beklager vi meget, men det er et rigtig stort arbejde at stable på benene, og kræver utrolig meget for folkene bag. Og da opbakningen ikke rigtig er der mere, vil det være bestyrelsen der skal stå for det hele.
Venlig Hilsen
Bestyrelsen i OTK
Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.