Generalforsamling 2019 – Referat

D. 22. April blev der afholdt generalforsamling for OTK på Wellings Landsbymuseum. 11 personer var fremmødt denne dag.

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer og skriftfører.
2. Formandens beretning.
3. Kasserens beretning.
4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest den 15-4-2019)
5. Valg af bestyrelse.
På valg er:
Peter Thomsen (Ønsker Genvalg)
Mette Henriksen (Ønsker Ikke Genvalg)
6. Valg af suppleant.
Ole O. Sørensen (Ønsker Genvalg)
Heidi Lunderskov (Ønsker Genvalg)
Bjarne Madsen (Ønsker Ikke Genvalg)
7. Valg af revisor + revisor suppleant.
Revisor: Sanne Dideriksen (Ønsker Genvalg)
Revisor Suppleant: Tina Højrup (Ønsker Genvalg)
8. EVT.

Referat.:

1. Valg af ordstyrer og Skriftfører
Søren Højrup som ordstyrer 
Tina Højrup som Skriftfører

2. Formandens beretning 
en del modgang sidste år, og turbulent år.

73 biler i Vejen Autocentralen og vejret var rigtig godt
i år vil det så blive lidt anderledes da autocentralen har valgt at ikke være med i år.

Billig bilpleje var vi også med.

6-7 biler ved “biler i Vejen” ikke så mange fremmødte da der var tyskertræf sammen weekend.

Lintrup træf : 48 biler ved endagstræf.
brænderplads ikke ret mange som brugte pladsen, men mange var ikke klar over at pladsen var der. 
Rullefelt meldte desværre fra p.g.a personlige årsager
alt i alt en god dag, på trods af de udfordringer vi har haft.

48 biler ved Hjordkær træf og bedre til at aflaste hinanden på de arbejdende pladser.
En meget blæsende dag.

Vores 2019 SKAL være bedre end 2018. 
Kender ikke årsagen i Vejen, men vi tror på at Bilhuset sikkert er et bedre alternativt.

Men vi er bedre forberedte i år
Vi har træf datoerne på plads.

Nu har os nye har haft et år til at vende os til bestyrelsesarbejde.

Michael ytre et spørgsmål om gnisten er til at Opel klubben er en realitet. om vi kan fortsætte.
Tyskertræffene er bare federe og det gør det svært for os “almindelige” danskere til at drive en lille Opelklub.

Plejer er ligesom begravet da nyt sted til opstartstræf og nyt sted til weekendtræf, så alt i alt et nyt år 2019. kan kun blive bedre….

på trods så har alle været gode til at hjælpe, udover det så syntes Matias at vi skal være bedre til at være om os .

3. Kasserens beretning

Et lille underskud på 2842 kr i 2018
Ikke så ringe på trods af et hårdt år.

4. Indkomne forslag
INGEN

5. Valg af bestyrelse
Peter ønsker Genvalg
Mette ønsker ikke genvalg.

Dennis stiller op og Rasmus stiller op
Dennis er kommet i bestyrelsen og Rasmus er blevet valgt til Suppleant

6. Valg af suppleant
Bjarne ønsker ikke genvalg

7. Revisor Sanne Dideriksen genvalgt
8. Revisor Tina Højrup suppleant genvalgt

9. EVT.
Få lavet opslag i Esbjerg med nyt træf.

Ekstreme carparts
Thansen
Bilhuset smider de på hjemmeside og facebook
A-skilt ved Bilhuset
Broen

Når folk siger ja til at lave en ting og så ikke magter opgaven alligevel. Så hellere sige fra noget før.

Lave et opslag på medierne om foreslag hvad skal ønsker folk sig på et DANSK træf.. Ole laver et opslag på facebook.

Nytænkning til træf:
Showbiler vs. funcars

Klare regler med hvilke som får nummer til Weekend træf. og Klare regler hvordan med kørsel på pladsen.
Gade registret biler

Bierbong turnering
Banko

Flere pokaler


Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.