10th anniversary weekendtræf 2021

Alt er på plads.! Godkendelserne er i hus så vi nu kan holde vores 10 års jubilæums weekendtræf.


Det bliver afholdt på sportspladsen i Lintrup (6660) den sidste weekend i August (27-29/8).


Vi har arbejdet hårdt og haft nerverne helt uden på kroppen i håbet om at det kunne lykkedes.


Vi skal selvfølgelig overholde de til den tid gældende restriktioner for covid19, men det skal vi nok klare sammen.

Generalforsamling 2019 – Referat

D. 22. April blev der afholdt generalforsamling for OTK på Wellings Landsbymuseum. 11 personer var fremmødt denne dag.

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer og skriftfører.
2. Formandens beretning.
3. Kasserens beretning.
4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest den 15-4-2019)
5. Valg af bestyrelse.
På valg er:
Peter Thomsen (Ønsker Genvalg)
Mette Henriksen (Ønsker Ikke Genvalg)
6. Valg af suppleant.
Ole O. Sørensen (Ønsker Genvalg)
Heidi Lunderskov (Ønsker Genvalg)
Bjarne Madsen (Ønsker Ikke Genvalg)
7. Valg af revisor + revisor suppleant.
Revisor: Sanne Dideriksen (Ønsker Genvalg)
Revisor Suppleant: Tina Højrup (Ønsker Genvalg)
8. EVT.

Referat.:

1. Valg af ordstyrer og Skriftfører
Søren Højrup som ordstyrer 
Tina Højrup som Skriftfører

2. Formandens beretning 
en del modgang sidste år, og turbulent år.

73 biler i Vejen Autocentralen og vejret var rigtig godt
i år vil det så blive lidt anderledes da autocentralen har valgt at ikke være med i år.

Billig bilpleje var vi også med.

6-7 biler ved “biler i Vejen” ikke så mange fremmødte da der var tyskertræf sammen weekend.

Lintrup træf : 48 biler ved endagstræf.
brænderplads ikke ret mange som brugte pladsen, men mange var ikke klar over at pladsen var der. 
Rullefelt meldte desværre fra p.g.a personlige årsager
alt i alt en god dag, på trods af de udfordringer vi har haft.

48 biler ved Hjordkær træf og bedre til at aflaste hinanden på de arbejdende pladser.
En meget blæsende dag.

Vores 2019 SKAL være bedre end 2018. 
Kender ikke årsagen i Vejen, men vi tror på at Bilhuset sikkert er et bedre alternativt.

Men vi er bedre forberedte i år
Vi har træf datoerne på plads.

Nu har os nye har haft et år til at vende os til bestyrelsesarbejde.

Michael ytre et spørgsmål om gnisten er til at Opel klubben er en realitet. om vi kan fortsætte.
Tyskertræffene er bare federe og det gør det svært for os “almindelige” danskere til at drive en lille Opelklub.

Plejer er ligesom begravet da nyt sted til opstartstræf og nyt sted til weekendtræf, så alt i alt et nyt år 2019. kan kun blive bedre….

på trods så har alle været gode til at hjælpe, udover det så syntes Matias at vi skal være bedre til at være om os .

3. Kasserens beretning

Et lille underskud på 2842 kr i 2018
Ikke så ringe på trods af et hårdt år.

4. Indkomne forslag
INGEN

5. Valg af bestyrelse
Peter ønsker Genvalg
Mette ønsker ikke genvalg.

Dennis stiller op og Rasmus stiller op
Dennis er kommet i bestyrelsen og Rasmus er blevet valgt til Suppleant

6. Valg af suppleant
Bjarne ønsker ikke genvalg

7. Revisor Sanne Dideriksen genvalgt
8. Revisor Tina Højrup suppleant genvalgt

9. EVT.
Få lavet opslag i Esbjerg med nyt træf.

Ekstreme carparts
Thansen
Bilhuset smider de på hjemmeside og facebook
A-skilt ved Bilhuset
Broen

Når folk siger ja til at lave en ting og så ikke magter opgaven alligevel. Så hellere sige fra noget før.

Lave et opslag på medierne om foreslag hvad skal ønsker folk sig på et DANSK træf.. Ole laver et opslag på facebook.

Nytænkning til træf:
Showbiler vs. funcars

Klare regler med hvilke som får nummer til Weekend træf. og Klare regler hvordan med kørsel på pladsen.
Gade registret biler

Bierbong turnering
Banko

Flere pokaler


Træf ved Autocentralen i Vejen

Sæsonen for OKT starter for alvor op sammen med vores endagstræf ved Autocentralen i Vejen. Og i år er ingen undtagelse.

Vejret viser sig fra den gode side og stemningen i blandt de fremmødte fejler intet. Der bliver snakket, hygget og sparket dæk.

OKT vil gerne takke for et rigtig hyggeligt træf og for de mange fremmødte.

Generalforsamling

Generalforsamling 2018

I dag fik vi afholdt vores årlige generalforsamling.

Det var dejligt at se det store fremmøde i dag, hvor der både blev hygget, snakket, sparket dæk og kigget på motorer. #Stickermann fik også indviet den fine sælgervogn og fik solgt lidt klistermærker.

Mødet forløb planmæssigt og vi vil her byde velkommen til 3 nye personer i bestyrelsen, både som bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Som nye bestyrelsesmedlemmer kom følgende ind:

Mathias Fogh Kristensen (Ny valgt)

Michael Blattmann (genvalgt i bestyrelsen)

Søren Højrup (genvalgt i bestyrelsen)

Som suppleanter kom følgende ind:

Bjarne Madsen (Ny valgt)

Heidi Lunderskov (Ny valgt)

Ole O. Sørensen (valgt fra bestyrelsen)

Vi glæder os til at arbejde sammen i denne sæson og vi håber at I alle vil tage rigtig godt imod de nye medlemmer.

Vi fik også kigget på den mulige plads til weekendtræffet, og det vil der blive arbejdet videre på hurtigst muligt.

 

Weekendtræf Vindere (Galleri)

Vindere af weekendtræffet..

Sidste år startede vi op med noget nyt. Nemlig Show´n´Shine..
Det har vist sig at være en stor succes. Der er flere forskellige kategorier som man kan stille op i og så vil der gå 3-5 uvilkårlige dommere rundt og vurdere bilerne via et fastlagt skema. Derefter bliver de forskellige points talt sammen af flere gange for at sikre at det er korrekt talt op.

Her er vinderne fra OTK17..

 

Weekendtræf OTK17 (Galleri)

Weekendtræf i Nørbølling

Det årlige weekendtræf fandt sted d. 11-13. august på den “trofaste” plads i Nørbølling..
Ca 74 biler var udstillet og 147 betalende gæster kiggede forbi. Vi vil gerne sende en stor tak til ALLE frivillige som har hjulpet med at få stablet dette træf på benene. En stor tak til ALLE borgere i Nørbølling, som har lagt øre til os hele weekenden. Og en kæmpe stor tak til ALLE der mødte op. Uden alle jer, ville weekendtræffet ikke eksistere.. Vi håber at vi kan gentage det igen til næste, hvor der forhåbentligt kommer endnu flere..

Tegllund Træf (Galleri)

Endags træf ved Tegllund i Vejen..

Traditionen tro, starter vi altid vores træf sæson i samarbejde med Tegllund i Vejen. Og som altid er det en rigtig hyggelig måde at komme i gang. Tegllund i Vejen er en kæmpe støtte og vi er utrolig glade for vores samarbejde.

Det er også utrolig dejlig at se den store opbakning vores træf får. I år var hele 78 biler mødt frem.

Trailer Opbygning (Galleri)

Opbygning af OTK Trailer

Nu starter sæsonen for OTKs træf og selvfølgelig skulle traileren gøres klar. Så der var indkaldt til trailer dag, torsdag d. 25-05, hvor vi skulle have bygget hylder og rum i klubbens trailer.
Vi endte med at være godt tilfredse med resultatet og traileren er nu godt pakket med stort set alt hvad vi skal bruge til at afholde et træf.
Og da vi nu alligevel var samlet, sørgede pigerne for at lave grillmaden klar imens knæjterne byggede trailer..

Hyggedag/Generalforsamling (Galleri)

Hyggedag/Generalforsamling d. 29/4-17

Hyggedag og Generalforsamling

7 personer mødte op til vores hyggedag, hvoraf de 6 blev til generalforsamlingen.

Det er virkelig trist, at arrangere noget, hvor der ingen fremmøde er. Dette betød at generalforsamlingen IKKE kunne gennemføres 100% og vi blev derfor enige om, at afholde et møde for klubbens medlemmer og andre interesserede. Det vil blive efter endagstræffet ved Tegllund i Vejen d. 27. Maj. Det eneste punkt på dagsordenen er klubbens fremtid.

Da der ikke længere er den store interesse/opbakning fra klubbens medlemmer, har vi valgt at annullere vores weekendtræf på ubestemt tid. Det vil betyde, at OTK fremover, som det ser ud nu, kun vil afholde 2 endagstræf (Tegllund i Vejen og Hjordkær Skole). Dette beklager vi meget, men det er et rigtig stort arbejde at stable på benene, og kræver utrolig meget for folkene bag. Og da opbakningen ikke rigtig er der mere, vil det være bestyrelsen der skal stå for det hele.
Venlig Hilsen
Bestyrelsen i OTK