10th anniversary weekendtræf 2021

Alt er på plads.! Godkendelserne er i hus så vi nu kan holde vores 10 års jubilæums weekendtræf.


Det bliver afholdt på sportspladsen i Lintrup (6660) den sidste weekend i August (27-29/8).


Vi har arbejdet hårdt og haft nerverne helt uden på kroppen i håbet om at det kunne lykkedes.


Vi skal selvfølgelig overholde de til den tid gældende restriktioner for covid19, men det skal vi nok klare sammen.

Er du medlem ?

Opel Team Kongeaaen eksisterer nu på 9. år og er pt. Danmarks største registreret opel klub for alle der har interesse i Opel. Det er jo virkelig fedt..
Men kigger vi i listen over medlemmer, så er der pt. kun 11 medlemmer i klubben..
Hvordan hænger det sammen?
Jo ser i.. Der er en stigende tendens til at folk tænker, at når de er medlem af klubbens Facebook sider, så er de automatisk medlem af klubben. Men nej. Sådan fungerer det ikke. Vores to Facebook grupper er kun en service vi tilbyder. Det kræver en tilmelding og kontingentbetaling på 250/400kr før man anses som medlem af klubben.
Og med den tendens vi ser i klubben nu, så varer det ikke længe før at klubben, hjemmesiden, Facebook grupperne, hyggedagene og træffene stopper helt.
OTK er en klub for medlemmerne, men uden medlemmer, er der ingen klub.
Har i været medlem engang, så er det vigtigt at huske at betale kontingent hvert år fremover. Det er ikke et engangsbeløb..
Men hvad får man egentlig ud af at være medlem.?
Der er gode fordele ved at være medlem når vi afholder vores hyggedage, weekendtræf og julefrokost.
Ved hyggedagene er der typisk gratis mad til medlemmerne. Ved weekendtræffet kommer man gratis ind (dog skal der betales for campingvogn/teltvogn som alle andre) og til julefrokosten er der fordelagtige priser..
Er man derimod ikke medlem af klubben, men gerne vil deltage til alle tingene, er det selvfølgelig også muligt. Men uden et gyldigt medlemskab er det fuld pris til det hele.. Er der penge at spare.? JA dét er der..
250kr pr person for et år. Er man far, mor + evt børn, så er det 400kr for hele husstanden.. Allerede der er der sparet penge..

Og det vigtigste af det hele.. Ved at være betalende medlem af OTK, hjælper i til med at klubben eksisterer fremover og kan lave en masse hyggelige arrangementer..

Generalforsamling 2019 – Referat

D. 22. April blev der afholdt generalforsamling for OTK på Wellings Landsbymuseum. 11 personer var fremmødt denne dag.

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer og skriftfører.
2. Formandens beretning.
3. Kasserens beretning.
4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest den 15-4-2019)
5. Valg af bestyrelse.
På valg er:
Peter Thomsen (Ønsker Genvalg)
Mette Henriksen (Ønsker Ikke Genvalg)
6. Valg af suppleant.
Ole O. Sørensen (Ønsker Genvalg)
Heidi Lunderskov (Ønsker Genvalg)
Bjarne Madsen (Ønsker Ikke Genvalg)
7. Valg af revisor + revisor suppleant.
Revisor: Sanne Dideriksen (Ønsker Genvalg)
Revisor Suppleant: Tina Højrup (Ønsker Genvalg)
8. EVT.

Referat.:

1. Valg af ordstyrer og Skriftfører
Søren Højrup som ordstyrer 
Tina Højrup som Skriftfører

2. Formandens beretning 
en del modgang sidste år, og turbulent år.

73 biler i Vejen Autocentralen og vejret var rigtig godt
i år vil det så blive lidt anderledes da autocentralen har valgt at ikke være med i år.

Billig bilpleje var vi også med.

6-7 biler ved “biler i Vejen” ikke så mange fremmødte da der var tyskertræf sammen weekend.

Lintrup træf : 48 biler ved endagstræf.
brænderplads ikke ret mange som brugte pladsen, men mange var ikke klar over at pladsen var der. 
Rullefelt meldte desværre fra p.g.a personlige årsager
alt i alt en god dag, på trods af de udfordringer vi har haft.

48 biler ved Hjordkær træf og bedre til at aflaste hinanden på de arbejdende pladser.
En meget blæsende dag.

Vores 2019 SKAL være bedre end 2018. 
Kender ikke årsagen i Vejen, men vi tror på at Bilhuset sikkert er et bedre alternativt.

Men vi er bedre forberedte i år
Vi har træf datoerne på plads.

Nu har os nye har haft et år til at vende os til bestyrelsesarbejde.

Michael ytre et spørgsmål om gnisten er til at Opel klubben er en realitet. om vi kan fortsætte.
Tyskertræffene er bare federe og det gør det svært for os “almindelige” danskere til at drive en lille Opelklub.

Plejer er ligesom begravet da nyt sted til opstartstræf og nyt sted til weekendtræf, så alt i alt et nyt år 2019. kan kun blive bedre….

på trods så har alle været gode til at hjælpe, udover det så syntes Matias at vi skal være bedre til at være om os .

3. Kasserens beretning

Et lille underskud på 2842 kr i 2018
Ikke så ringe på trods af et hårdt år.

4. Indkomne forslag
INGEN

5. Valg af bestyrelse
Peter ønsker Genvalg
Mette ønsker ikke genvalg.

Dennis stiller op og Rasmus stiller op
Dennis er kommet i bestyrelsen og Rasmus er blevet valgt til Suppleant

6. Valg af suppleant
Bjarne ønsker ikke genvalg

7. Revisor Sanne Dideriksen genvalgt
8. Revisor Tina Højrup suppleant genvalgt

9. EVT.
Få lavet opslag i Esbjerg med nyt træf.

Ekstreme carparts
Thansen
Bilhuset smider de på hjemmeside og facebook
A-skilt ved Bilhuset
Broen

Når folk siger ja til at lave en ting og så ikke magter opgaven alligevel. Så hellere sige fra noget før.

Lave et opslag på medierne om foreslag hvad skal ønsker folk sig på et DANSK træf.. Ole laver et opslag på facebook.

Nytænkning til træf:
Showbiler vs. funcars

Klare regler med hvilke som får nummer til Weekend træf. og Klare regler hvordan med kørsel på pladsen.
Gade registret biler

Bierbong turnering
Banko

Flere pokaler


Referat fra generalforsamling

Generalforsamling den 21. april 2018

1. Valg af ordstyrer og skriftfører:
Søren valgt til ordstyrer
Tina valgt til Skriftfører

2. Formandens beretning:
Biler i Vejen d. 30. april
10 biler var mødt op til en hyggelig dag med deltagelse fra begge klubber

Den 27. maj træf i Vejen ved Autocentralen.
imellem 60-70 biler var mødt op.
derefter et åben Møde bagefter af hensyn til manglende hænder til weekendtræffet.

3. juni træf ved billig bilpleje: Nogen af de første som mødte op og også de sidste der blev tilbage. Meget ærgerligt at så mange kørte før tid.

Den 11. – 13. august:
70-75 biler
weekendtræf rykket datoen for tyskerne, men tyskerne dukkede ikke op, grunden ved vi ikke.

med 2 showbiler , som desværre ikke helt forstod regler helt.
fordi pladsen bliver daglig brugt til træning af hunde og til træffet er der mange børn, som færdsel på plænen. og kørsel når man er beruset tilstand.
Desværre så fik vi klager fra naboer og pladsens ejere at de frabedte sig det fremover.

God hjælp med op og nedtagning, samt hjælp i boden.
fik hjælp udefra til baren.
meget regn om lørdagen, som desværre sætter lidt en dæmper,
som noget nyt i år Banko spil, som kom som et forslag fra en af medlemmerne, stor tilslutning til sponsor banko om lørdagen. meget hyggeligt

Den 23. september Hjordkær træf:
Godt besøgt træf som altid.
mange tyskere og 3 fra sjælland og rekord fremmøde 70-80 biler ca.
og godt vejr.
trods bryllup ved nogle af opel medlemmerne.

Den 13. jan 2018 Julefrokost:

ca. 20 personer deltog, deriblandt festlig klædte habitdrenge
Bowling i Rødding og spise ved Fole Høkerkro
bagefter hygge ved Mette og Ole

NOGET AT INDVENDE fra andre:
ET godt weekendtræf

3. Kasserens beretning:

Et resultat samlet på
2429,45 kr

Medlemmer 23 i år 2017
kontra 27 i 2016

4. Indkommende forslag:
Ingen

5. Valg af bestyrelsen:
På valg er:
Ole: Modtager genvalg
Michael: modtager genvalg
Søren: modtager genvalg

Opstillede :
Mathias
Heidi L.
Bjarne M.
Ole
Søren
Michael

De udvalgte til bestyrelsen er:
Søren
Mathias
Michael

til Supplanter :
Ole
Heidi
Bjarne

Punkt 5 og 6 er blevet samlet
se ovenstående

7. Valg af Revisor og revisor supplant:
Sanne R. Dideriksen – revisor
Tina Højrup – revisor supplant
Begge genvalgt

8. Evt.
Susanne vil meget gerne hjælpe med at bage til træffene, hvis hun får besked en uge inden træf
Ole har fået kontakt med Lintrup om pladsen til træf, stor opbakning af borgere fra Lintrup

Martin Thomsen afholder et træf i samarbejde med forsamlingshus i Hjerndrup den 16. juni

Hoven byfest ved Tarm den 9. juni vil gerne have lidt special biler med på pladsen.

Have flyers med til tysker træffene
på flyers lave et lille værdikupon på den 1. drink gratis i baren.

Tak til alle dem som mødte op
og tak for god ro og orden.

Mvh Otk

Generalforsamling

Generalforsamling 2018

I dag fik vi afholdt vores årlige generalforsamling.

Det var dejligt at se det store fremmøde i dag, hvor der både blev hygget, snakket, sparket dæk og kigget på motorer. #Stickermann fik også indviet den fine sælgervogn og fik solgt lidt klistermærker.

Mødet forløb planmæssigt og vi vil her byde velkommen til 3 nye personer i bestyrelsen, både som bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Som nye bestyrelsesmedlemmer kom følgende ind:

Mathias Fogh Kristensen (Ny valgt)

Michael Blattmann (genvalgt i bestyrelsen)

Søren Højrup (genvalgt i bestyrelsen)

Som suppleanter kom følgende ind:

Bjarne Madsen (Ny valgt)

Heidi Lunderskov (Ny valgt)

Ole O. Sørensen (valgt fra bestyrelsen)

Vi glæder os til at arbejde sammen i denne sæson og vi håber at I alle vil tage rigtig godt imod de nye medlemmer.

Vi fik også kigget på den mulige plads til weekendtræffet, og det vil der blive arbejdet videre på hurtigst muligt.

 

Trailer Opbygning (Galleri)

Opbygning af OTK Trailer

Nu starter sæsonen for OTKs træf og selvfølgelig skulle traileren gøres klar. Så der var indkaldt til trailer dag, torsdag d. 25-05, hvor vi skulle have bygget hylder og rum i klubbens trailer.
Vi endte med at være godt tilfredse med resultatet og traileren er nu godt pakket med stort set alt hvad vi skal bruge til at afholde et træf.
Og da vi nu alligevel var samlet, sørgede pigerne for at lave grillmaden klar imens knæjterne byggede trailer..

Hyggedag/Generalforsamling d. 29/4-17

Hyggedag og Generalforsamling

7 personer mødte op til vores hyggedag, hvoraf de 6 blev til generalforsamlingen.

Det er virkelig trist, at arrangere noget, hvor der ingen fremmøde er. Dette betød at generalforsamlingen IKKE kunne gennemføres 100% og vi blev derfor enige om, at afholde et møde for klubbens medlemmer og andre interesserede. Det vil blive efter endagstræffet ved Tegllund i Vejen d. 27. Maj. Det eneste punkt på dagsordenen er klubbens fremtid.

Da der ikke længere er den store interesse/opbakning fra klubbens medlemmer, har vi valgt at annullere vores weekendtræf på ubestemt tid. Det vil betyde, at OTK fremover, som det ser ud nu, kun vil afholde 2 endagstræf (Tegllund i Vejen og Hjordkær Skole). Dette beklager vi meget, men det er et rigtig stort arbejde at stable på benene, og kræver utrolig meget for folkene bag. Og da opbakningen ikke rigtig er der mere, vil det være bestyrelsen der skal stå for det hele.
Venlig Hilsen
Bestyrelsen i OTK

Glædelig Jul og Godt Nytår


Vi i bestyrelsen vil gerne ønske alle vores medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

Og i den forbindelse vil vi takke jer for alle de hyggelige timer i har brugt sammen med os i 2016. Vi er allerede i fuld gang med at planlægge 2017..

Frivillige hjælpere..

Frivillige hjælpere til weekendtræf..

Gutter og Gutinder..

Så er det snart tiden til at vi holder vores weekendtræf igen og derfor søger vi nogle frivillige hjælpere til at få lavet noget af alt det praktiske arbejde der følger med sådan et træf.
Der er tale om et par få timer som vil være fordelt over hele weekenden.

Der skal bl.a. hjælpes med:
Opstilling/nedtagning af telte.
Indgang.
Salgsbod.
Oprydning.
Samt andre praktiske opgaver.

Kom frisk og hjælp os med at få en rigtig hyggelig og sjov weekend sammen..

Tilmelding sker via Facebook her eller på mail til info@otkaa.dk

Endnu en opdatering

Opdatering Igen Igen..

keep-calm-we-are-open-for-business-5Endnu engang har vi været igennem en opdatering af hjemmesiden.

Dette skyldtes teknikken bag hjemmesiden. Uden at blive alt alt for teknisk, så har vi egentlig kun ændret lidt i programmeringen så vi ikke længere var begrænset af udbyderens få muligheder med tilpasning af hjemmesiden.

Nu er det blevet ændret, så nu har vi større chance for at tilpasse siden efter vores og jeres behov.

Som noget nyt er der kommet en countdown til vores næste træf ude i højre side.

Vi håber at i kan finde jer tilrette her og vil bruge og dele siden..

På vegne af Bestyrelsen OTK
Ole O.